Actueel

G-Kids & G-team

G-voetbal is te vergelijken met het valide voetbal, weliswaar met een aantal aanpassingen. Zo is het speelveld wat kleiner, wordt er met 7 spelers per ploeg gespeeld, en is de duur van een wedstrijd wat korter, ... Alles opdat voetballers met een handicap op hun niveau kunnen voetballen. 

Bron: http://www.g-voetbal.be/

Neem zeker ook...

Woensdag 27 juli om 19.00 2de afspraak in het park Tempelhof!

Onze eerste samenkomst was een succes!

 

Woensdag 20/7/2016 vanaf 19.00 uur komt "Hart voor het Park" samen in Park Tempelhof voor een gezellige avond. Iedereen van harte welkom!!

Affiche (zie bijlage) is daar te verkrijgen.

Bezoek de facebookpagina

 

Maak je klaar voor de familiedag van Groen Kempen! We beloven er een ontzettend leuke en gezellige dag van te maken met tal van activiteiten voor de hele familie, bovendien is de familiedag gratis voor iedereen!

- Kubb-toernooi (start om 14u30, inschrijven ter plaatse);
- Volksspelen (doorlopend)
- Wandelingen (start om 14u30, 3 of 6 km)
-...

 

 

Samenkomst  van de actiegroep “Red het park” op woensdag 8 juni om 20.00 uur in Tempelhof.

Iedereen van harte welkom.

Na 2 overlegmomenten is het duidelijk dat Groen niet wil dat er een nieuwbouw komt in het park.

Op 17 januari hebben we hiervoor de steun gekregen van de inwoners van Beerse: 75% "Nee-stemmers". Geen nieuw administratief centrum!

Wij  verzoeken het bestuur om de uitslag van het referendum te respecteren!

Maar meerderheid blijft doof voor de stem van Beersenaar....

27 april 2016

Vanavond hebben meerderheid en oppositie voor de 2de keer samen rond de tafel gezeten. Groen blijft achter het referendum staan. Geen nieuwbouw in het park.

Wij vragen het bestuur om onmiddellijk werk te maken van de renovatie van het gemeentehuis, dit is noodzakelijk voor het personeel.

"Happening in het park Tempelhof"

We nodigen iedereen uit om mee te picknicken op 29 mei 2016 vanaf 11.30 uur (en hopen dat het weer mee zit).

Deelnemers zorgen voor eigen picknick en andere benodigdheden

Maak er een gezellige lunch van met wat muziek, optredens, pleinspelen of andere creatieve ideeën.

...

Met overduidelijke meerderheid is NEE uit de bus gekomen. Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt om deze volksraadpleging mogelijk te maken en iedereen die is komen stemmen.

 

Maandagochtend: afspraak 9 uur aan het gemeentehuis.

Werner en Joos gaan via de trap het dak op om onze spandoek “STEM NEE” uit te rollen.

Winona, Lief en Staf ontvangen de pers: kranten, Rtv en Radio2.

De wind maakt het onze dakbezetters wat moeilijk, het spandoek wordt verticaal gehangen. 

Ondertussen hebben ze binnen argwaan gekregen....

Pagina's